به وب‌سایت شبکه‌ی مطالعات جامعه‌ی دانش‌مدار (Knowledge Society) خوش آمدید!

وب‌سایت شبکه‌ی مطالعات جامعه‌ی دانش‌مدار (Knowledge Society) توسط اندیشکده سیوان و با هدف بررسی مفاهیم و مبانی جامعه‌ی دانش‌مدار، استراتژی‌ها، سیاست‌ها، و ابزارهای شکل‌گیری جامعه‌ی دانش‌مدار ایجاد شده است. اندیشکده سیوان از اندیشمندان و فرهیختگان علاقمند به مباحث جامعه‌ی دانش‌مدار دعوت می‌نماید در این شبکه‌ی مجازی مشارکت نماید.